Detyrat dhe Përgjegjsitë
 • Bënë organizimin e takimeve me stafine kujdesit shëndetsor në Qendra Spitalore.
 • Demonstrimin ose paraqitjen e produkteve për personelin shëndetsor duke përfshirë mjekët, infermieret dhe farmacistët,
 • Mbanë shenime të hollësishme të takimeve, pyetjeve dhe ankesave të profesionistëve shëndetsorë.
 • Pjesmarrje dhe organizimin e konferencave dhe takimeve.
 • Punon në mënyrë efektive në ekipe dhe tregon integritetin dhe ndershmërinë për të marrë pjesë dhe kontriboun në përpjekjet e ekipit.
Kualifikimet
 • Diplomë Universitare( Fusha e Farmacisë, Mjeksisë, Stomatologjisë, Infiermerisë ).
 • Përvojë pune në shitje 1-3 vite.
 • Shkathtësi komunikuese dhe negociuse.
 • Aftësi për të menaxhuar dhe kontrolluar rritjen e shitjeve në rajonin në të cilin operon.
 • Aftësi të mira analitike dhe të menaxhimit të kohës.
 • Të posedoj patent shoferin - kategoria B.
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve(Microsoft Office).
 • Njohja e gjuhes Angleze apo Serbo-Kroate do të jetë përparsi.
 • Trajnime dhe Certifikime në fushen përkatëse janë përparsi.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?