• Diplomë bachelor në shkencat mjekësore; Farmaci, Mjekësi, Stomatologji,
  • Të kenë njohuri për produket farmaceutike, dhe dietetike
  • Të kenë njohuri bazike për promovimin dhe marketingun e produkteve farmaceutike,
  • Të kenë aftësi të larta komunikuese, vetë iniciativë, motivim të lartë për punë, dhe qasje ekipore,
  • Përvoja në njërën nga kompanitë farmaceutike do të ketë përparësi

Kandidatët që do të ftohen për intervistë duhet të dëshmojnë se zotërojnë nivelin e lartë të gjuhës angleze, të kenë njohuri në përdorimin e programeve kompjuterike, të posedojnë patent shofer, si dhe të jenë nën moshën 35 vjeçare.


Nëse i plotësoni kushtet që kërkohen dhe bëni pjesë në njërën nga kategoritë dërgoni një letër motivuese dhe CV-në tuaj në e-mail adresën :
hr@medicalgroup-ks.com , konkursi mbetet i hapur deri më: 13.07.2018, do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?