Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

 • Mban ekspertizë të fortë teknike, duke raportuar tek Zëvendës CEO;
 • Drejton dhe mbikqyrë mirëmbajtjen e objekteve;
 • Mbështet ekipin udhëheqës të inxhinierisë për të menaxhuar në mënyrë efektive shpenzimet e kontrollueshme (p.sh., nxehtësinë, dritat, konsumin e ujit, mjetet dhe pajisjet, mbajtjen e furnizimeve, uniformat, marrëveshjet e shërbimit, inventarizimin etj)
 • Siguron që ekuipazhi i zjarrit ka kuptim të plotë të të gjitha procedurave, pajisjeve dhe alarmeve;
 • Zgjidh problemet dhe ankesat e qiramarrësve;
 • Ky rol kërkon aftësi të mira komunikimi dhe udhëheqjes;

Kërkesat për këtë pozitë:

 • Minimum 3 vjet përvojë e mëparshme në pozitë të ngjajshme;
 • Të ketë njohuritë e materialeve, metodave dhe mjeteve të përfshira në ndërtimin ose riparimin e ndërtesave ose strukturave të tjera siç janë dyqanet, koridoret, toaletet, parkingjet, etj;
 • Njohja e pajisjeve përkatëse, politikave, procedurave dhe strategjive për të promovuar veprime efektive për mbrojtjen e njerëzve, të objekteve, etj.
 • Të ketë njohuri në mirëmbajtjes rutinore në pajisjet mekanike dhe teknologjike dhe përcaktimi se kur dhe çfarë lloj mirëmbajtjeje nevojitet;
 • Aftësitë e menaxhimit: provë e suksesshme e menaxhimit të një ekipi;
 • Aftësitë e Microsoft Office (Word, Excel).

Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com dhe shkruaj pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?