Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:

– Te kenë të përfunduar shkollën e mesme:
– Mos të kenë qenë të dënuar apo ndjekur penalisht;
– Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë;
– Aftësi për të punuar në situata stresuese;
– Aftësi për të punuar i pavarur si dhe në punë ekipore në ambient dinamik.

Përparësi kanë personat e licencuar për siguri fizike, dhe personat që kanë trajnime të kryera në fushën e sigurisë.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?