Smart Bits GmbH është kompani zvicerane e specializuar në Menaxhim të Projekteve dhe Trajnime. Aktualisht, ne jemi duke implementuar platformën zyrtare të MASHT-it për këshillim dhe orientim në karrierë, Busulla.COM. Prandaj, si mbështetje për ekipin tonë në Kosovë kërkojmë një praktikant/-e që të bëhet pjesë e ekipit.

Adresa: Rr.Xheladin Hana, Obj. F&A Inxhiniering H 6/1, Prishtinë

Statusi i punës: Praktikant/-e me pagesë

Shkathtësitë dhe kualifikimet e nevojshme:
   •Të jenë studentë të nivelit Bachelor;
   •Të kenë shkathtësi hulumtuese;
   •Të kenë shkathtësi në përdorim të Microsoft Office;
   •Të kenë shkathtësi komunikuese;
   •Të kenë njohuri të gjuhës angleze.

Dërgoni CV-në tuaj në e-mail adresën info@smart-bits.ch

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?