Punëtori do të jetë përgjegjës për detyrat që i caktohen nga mbikqyrësi, punë të cilat kanë të bëjnë më ndërtimtari.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?