Titulli i pozitës: Recepsionist/e
Departamenti: Recepsioni
Raporton te: Menaxheri/ja përkatës/e

Funksioni:

Recepsionisti/ja është përgjegjës/e e të ofruarit një mirëpritje miqësore dhe efektive për klientët, si pikë e parë referimi e klientit me hotel. Këtu hyn rezervimi i dhomës, përgjigjet ndaj pyetjeve të klientëve, si dhe adresimi i kërkesave të tyre.

Përgjegjësitë dhe detyrat:                

 • Përshëndet mysafirët në hotel, përcakton natyrën e biznesit dhe drejton klientin te personi/departamenti përkatës
 • Përgjigjet telefonatave, dhe drejton telefonatën te personi përkatës
 • Transferon telefonatat në voicemail kur personi i kërkuar nuk ndodhet
 • Adreson kërkesat shtesë apo komentet e klientit te menaxheri përkatës
 • Rezervon dhomat dhe sallën e konferencave
 • Asiston klientët në shërbimet e ofruara nga hoteli, duke përfshirë faksin, fotokopjen, dhe shërbimet të biznesit
 • Asiston klientët për shërbimet jashtë hotelit
 • Pranon dhe dërgon letrat postare klientëve
 • Pranon dhe dërgon faksin
 • Përgjigjet pyetjeve në lidhje me organizatën dhe hotelin, duke ju dhënë edhe kontakte të nevojshme

Njohuritë dhe aftësitë e kërkuara: 

 • Aftësi të mira komunikuese dhe dëgjues/e i/e vëmendshëm/e
 • Pozitiv/e, jo temperament/e dhe interaktiv me klientët
 • Njohja e disa gjuhëve është e preferueshme

Kualifikimet:                                    

 • Përvojë pune si recepsionist/e
 • Minimum diploma e shkollës së mesme
 • Gjuha angleze e domosdoshme
 • Çfarëdolloj trajnimi në këtë fushë është më se i dëshiruar

 

Menyra e aplikimit:

Email: hr@qarshiaejupave.com  
Numri i telefonit kontaktues: 044 12 91 59.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?