Përgjegjësit dhe detyrat :
• Pranimi i telefonatave dhe emailat informuese .
• Informimi dhe orientimi i palëve ,

Kualifikimet :
• Njohja e gjuhës angleze në komunikim dhe shkrim ,
• Diploma e shkollës së mesme infermieri ose edukim Universitar pedagogjik, sociologji,psikologji ,
• Përvoja e punës e preferueshme ,
• Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi ,
• Licenca e punës .

Për të aplikuar ju lutem dërgoni CV-në tuaj bashkë me foto dhe dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur pozitën për të cilën aplikoni në spitalianaderm@hotmail.com

Vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen .

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?