Albi Group Sh.p.k me kënaqësi vazhdon rekrutimin për të plotësuar vendet e lira të punës. Nëse jeni person kreativ dhe i motivuar për të zhvilluar karrierën, atëherë aplikoni edhe ju për tu bërë pjesë e ekipit tonë. Ne ofrojmë mundësi punësimi në një ambient modern dhe dinamik.

Andaj si rezultat i zgjerimit të aktivitetit afarist, Albi Group Sh.p.k kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për vendin e punës si :

Recepsioniste në QT ALBI MALL (1 vend pune)

Vendi i punës: Prishtinë

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Mirepritja, informimi, dhe orientimi i palëve,
 • Pranimi i telefonatave dhe pergjigjja ne emailet informuese,
 • Pranon dhe përcjellë porositë dhe dërgesat,
 • Punë tjera të ngjajshme lidhur me pozitën,

KUALIFIKIMET

 • Diplomë e shkollës së mesme, e preferuar diploma universitare ne drejtimet administrative, juridike apo ekonomike,
 • Të ketë përvojë pune te ngjajshme,
 • Aftësi në menaxhimin e problemeve në situata të ndryshme,
 • Të ketë njohje te mire te gjuhes angleze,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi, kuptimi i nevojave të stafit,
 • Të ketë njohuri ne perdorimin e paisjeve te zyres dhe programeve te MS Office
 • Të jetë energjike, aftësi të punës nën stres, me vetë iniciativë dhe flexibile

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur pozitën për të cilën aplikoni në e-mail adresën: hr@albicenter.com, apo përmes web faqes së Albi Mall: www.albigroup.com.

Duke ju falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?