Kualifikimet e kërkuara:

  • Te kete të kryer shkollen e mesme
  • Gjuha Angleze ose Gjermane – kane perparesi
  • Të mos kenë dosje kriminale apo ndonjë rast ligjor në process (vertetim nga Gjykata)
  • Aftësi për të punuar me ndërrime,
  • Gjendje të mirë fizike dhe shëndetësore,
  • Fleksibilitet, gatishmëri për orar dhe punë nën presion të mundshëm,
  • Certifikatën e trajnimit themelor për roje sigurimi nga Ministria e Punëve të Brendshme (kopje) – kane perparesi

Të interesuarit duhet të sjellin CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbeshtetese (diploma, çertifikata trajnimi, referenca etj.). CV-në dhe letrën motivuese duhet të sjellni në gjuhën angleze.

Tel: 028 535 903Aplikacionet mund ti dergoni ne adresen elektronike: finance.department@diakoniekosova.org

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?