Detyra dhe përgjegjësi:        

 • Te krijoje dhe ekzekutoje porosite tek klientet ekzistues dhe identifikoje kliente te rinj.
 • Te arrije targetet e caktuar.
 • Te kete vetë iniciative.
 • Te bashkepunoje dhe shkembej informacione te vazhdueshme me menaxher.
 • Merr pjesë aktive për çështje të ndryshme të procesit të shitjeve, duke sjellë ide dhe opinione në lidhje me konkurrencën për të realizuar propozime shitje fituese.
 • Koordinon te gjitha aktivitetet e shitjes dhe menaxhon resurset pergjate ciklit te shitjes per te siguruar profitabilitet.
 • Ndërthur dhe vlerëson idetë dhe kontributet që vijnë prej klientëve dhe anëtarëve të tjerë të ekipit të shitjes.
 • Kontribon dhe ndihmon ne realizimin e planit vjetor te shitjes.
 • Bashkëpunon me anëtarët e tjerë të ekipit të shitjeve për të ndarë ekspertizën.
 • Zhvillon marrëdhënie të forta me kliente egzistues.
 • Zgjeron gamen e klienteles dhe nderton raporte me kliente te rinj.
 • Raporton tek menxheri perkates

Edukimi dhe eksperienca:

 • Të ketë perfunduar studimet e larta. (Të preferueshme Ekonomi/Biznes/Marketing).
 • Minimalisht 3 deri ne 5 vjet eksperience e meparshme punë në pozicione analoge, preferohet ne segmentin e shitjeve.
 • Preferohet te ketë njohuri te mira rreth shitjes.
 • Preferohet njohuri te mira te gjuhes angleze.

Aftesi te tjera:

 • Aftesi shume te mira prezentuese dhe negociuese.
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe shprehëse.
 • Aftësi shumë të mira bashkëpunuese.
 • Aftësi per te punuar nen presion dhe gatishmeri per te punuar jashte orarit.
 • Aftësi per të ndërmarrë veprime të shpejta dhe në mënyrë të pavarur në zgjidhje të problemeve dhe në të mirë të kompanisë. 

Benefite

 • Vleresime performance
 • Bonuse per arritje target-i
 • Zhvillim profesional dhe sfida te vazhdueshme
 • Ambjent shume i mire pune

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja, ne adresen e_mail: eberisha@io-ks.com

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?