Titulli i pozitës: Shankist/e
Departamenti:
Restoranti dhe Coffee House
Raporton te: Menaxheri/ja përkatës/e

Funksioni:

Shankisti/jaështë përgjegjës për zhvillimin e një ritmi efikas të punës që i mban kamarierët dhe klientët në shank dhe në salla të kënaqur në çdo kohë, dhe që mban shankun të pastër dhe në rregull.

Përgjegjësitë dhe detyrat:                

 • Përgatit dhe shërben kafenë dhe pijet
 • Sigurohet që kamarierit ti kryhet shërbimi sipas kërkesës së klientit në bazë të rregullores dhe standardeve të hotelit
 • Përgatit pije jo alkoolike ose alkoolike për shank në Coffee House dhe restorant
 • Vlerëson nevojat dhe preferencat e klientëve dhe ofron rekomandime në bazë të tyre
 • Përzien përbërësit për të përgatitur kokteje, dhe identifikon moshën e klientëve për të mos tejkaluar moshën e pirjes së lejuar me ligj
 • Ofron menynë e shankut klientëve dhe merr porosinë e tyre
 • Pastron gotat dhe hapësirën e shankut
 • Bën rimbushjen e inventarit të shankut përmes menaxherit

Njohuritë dhe aftësitë e kërkuara: 

 • Shkathtësi dhe shpejtësi në përdorimin e aparatit të kafes dhe shërbim
 • Komunikim i mirë me klientët dhe bashkëpunues/e me kolegët
 • Pozitivitet dhe durim
 • I/e organizuar dhe multifunksional/e
 • Fleksibilitet për të punuar në ndërrime
 • Njohja e gjuhës angleze e dëshirueshme
 • Njohja e pjesës së shërbimit të klientëve në tavolinë (restorantit) e preferuar

Kualifikimet:                                   

 • Përvojë pune si shankist/e të paktën 2 vite
 • Minimum shkollën e mesme të kryer
 • Çfarëdolloj trajnimi në këtë fushë është më se i dëshiruar

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?