Kualifikimet e kërkuara:

  • Diplomë e shkollës së mesme,
  • Të ketë përvojë pune në shitje me pakicë,
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi, kuptimi i nevojave të klientit,
  • Aftësi në menaxhimin e problemeve në situata të ndryshme,
  • Të jetë energjike, aftësi të punës nën stres, me vetë iniciativë,
  • Preferohet njohja e gjuhës angleze.

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjera shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikonin në adresën e e-mail-it: hr@albicenter.com.

Duke ju falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?