Përshkrimi i pozitës:

Shitësi i derivateve do të jetë përgjegjës për shërbimin e klientëve, mbravjtjen në pikën shitëse, lëvizjen  dhe rendin e klientëve.

Kualifikimet arsimore dhe profesionale për pozitën shitës i derivateve:

  • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme 
  • Të ketë përvojë pune, në punë të njëjta apo të ngjashme
  • Të ketë aftësi komunikuese
  • Të jetë i shkathët dhe bashkëpunues në punë grupore

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpikClPadBxG8uXucv9QRKZEeVHRbg43o0LT4hnGbpFWQow/viewfor

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?