Me qëllim të ofrimit të shërbimeve me efikase ndaj kërkesave të shtuara për festat e fundvitit, Korporata HIB Petrol Sh.P.K, shpall konkurs për pozitat në të gjitha njësitë: 

SHITËS/E NË MARKET———————————————————————–

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Përkujdeset për tërë marketin, menaxhon raftet (vendosja dhe largimi i artikujve) dhe depon  sipas standardeve të kompanisë dhe informon mbikëqyrësin për çdo parregullsi
• Përkujdeset për kualitetin e artikujve, përkatësisht afatet e skadencës
• Përgjegjëse për sasinë dhe freskinë e artikujve që jeni përcaktuar të kujdeseni
• Përgjegjëse për mirëmbajtjen e higjienës në sektorin që përkujdeset dhe ndihmon kolegët
• Informimi i vazhdueshëm tek menaxheri rreth afateve të artikujve dhe sasisë së tyre
• Shërben dhe ndihmon konsumatorët për të përmbushur nevojat e tyre
• Informon konsumatorët për risitë në market, ndihmon në paketimin e artikujve
• Informohet nga konsumatorët për kërkesat/ ankesat e tyre dhe raporton tek menaxheri
• Kujdeset që çmimet në rafte të përputhen me çmimet te arka për produktet përkatëse
Të prezantoj kuponin fiskal  si dhe të bëj pagesat;
• Performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kushtet:
•Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
•Të këtë përvoj pune në shitje;
•Të jetë bashkëpunuese dhe kolegiale;
•Të jëtë ambicioez për punë;
•Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

Të gjithë kandidatët e interesuar  për këto  pozita  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV:

Online: përmes webfaqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ ose duke dërguar aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?