Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përkujdeset për tërë marketin, menaxhon raftet (vendosja dhe largimi i artikujve) dhe depon sipas standardeve të kompanisë dhe informon mbikëqyrësin për çdo parregullsi.
 • Përkujdeset për kualitetin e artikujve, përkatësisht afatet e skadencës.
 • Përgjegjëse për sasinë dhe freskinë e artikujve që jeni përcaktuar të kujdeseni.
 • Përgjegjëse për mirëmbajtjen e higjienës në sektorin që përkujdeset dhe ndihmon kolegët.
 • Informimi i vazhdueshëm tek menaxheri rreth afateve të artikujve dhe sasisë së tyre.
 • Shërben dhe ndihmon konsumatorët për të përmbushur nevojat e tyre.
 • Informon konsumatorët për risitë në market, ndihmon në paketimin e artikujve.
 • Informohet nga konsumatorët për kërkesat/ ankesat e tyre dhe raporton tek menaxheri.
 • Kujdeset që çmimet në rafte të përputhen me çmimet te arka për produktet përkatëse.
 • Të prezantoj kuponin fiskal si dhe të bëj pagesat.
 • Performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
 • Të këtë përvoj pune në shitje;
 • Të jetë bashkëpunuese dhe kolegiale;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

Të gjithë kandidatët e interesuar  për këto  pozita  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV - Online: përmes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ ose duke dërguar aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?