SHITËSE NË SALLON në Fushë Kosovë

Kushtet:

1) E domosdoshme përvoja e punës në shitje
2) Të jetë e shkathët dhe komunikative

Për aplikim duhet të paraqiteni personalisht në MOB IN Fushe Kosove:

Tel: 049 937 855
www.mobin-ks.com
info@mobin-ks.com

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?