Përgjegjësit kryesore:

 • Ti raportoj direkt Menaxherit të shërbimit për klientë
 • Identifikimin, vlerësimin dhe zgjidhjen e kërkesa të klientëve
 • Të krijoj shitje për kompaninë
 • Kupton dhe i respekton procedurat e komunikimit, udhëzimet dhe politikat e kompanisë
 • Vlerëson mundësin e kreditimit dhe sigurohet që aplikacionet janë të kompletuar
 • Përshtatet në punë ekipore dhe
 • E sjellë një buzëqeshje në vendin e punës

Kualifikimet e kërkuara:

 • Eksperience në fushën e shërbimit për klientë dhe BA në fushën relevante
 • Aftësia e menaxhimit të shumë detyrave në të njëjtën kohë
 • Komunikim të mirë dhe aftësi të mira në vendimmarrje
 • Eksperienca në kredi dhënie është një përparësi, por jo e domosdoshme

Kompania është e determinuar në ofrimin e një ambienti me diversitet dhe të qenurit punëdhënës të barabartë na bënë krenar. Të gjithë kandidatët e kualifikuar do të konsiderohen për punësim në kompaninë tonë pa dallim race, ngjyre, besimi apo gjinie.

Si të aplikoj?

Kandidatët që e shohin veten si të përshtatshëm për këtë pozitë dhe që mendojnë se do të kontribonin dhe besonin në kulturën e kompanisë janë të inkurajuar të aplikojnë në email adresën hr@monego.com, me subject “Specialist i Shërbimit për Klientë – Emri i Kandidatit – Lokacioni”, duke përfshirë:

 • CV e përditësuar, dhe
 • Përgjigjen për pyetjen në vijim:
 • Na tregoni një apo dy gjëra interesante lidhur me ju të cilat nuk mund ti mësojmë nga CV e juaj?


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?