Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

 • Instalon dhe mirëmban infrastrukturën e në baza të rregullt për të siguruar mbarëvajtje të punës
 • Menaxhon operacionet ditore të TI
 • Zhvillon strategji dhe procedura të përdorimit dhe ruajtjes të pajisjeve
 • Mirëmban rrjetin e Internetit
 • Komunikon dhe ndërton relacione me ofrues të shërbimeve te IT dhe Internetit
 • Mirëmban serverin dhe kompjuterët.

Kërkesat për këtë pozitë:

 • Minimum 3 vjet përvojë e mëparshme në këtë pozitë
 • Universitet apo përgaditje profesionale
 • Përparësi janë çertifikimet e CISCO
 • Aftësi shumë të mira organizative
 • Njohuri të gjuhës angleze (gjuha gjermane apo gjuhe tjetër e huaj është përparësi).

Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com dhe shkruaj pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?