Orbico është distributor kryesor në Evropën Juglindore, kompani rajonale me biznes në 20 vende.

Ne punësojmë më shumë se 6000 të punësuar dhe menaxhojmë më shumë se 200 marka globale dhe lokale.

Për të mbështetur rritjen e biznesit tonë në Kosove ne po kërkojmë entuziazëm,kandidatë të besueshëm dhe të orientuar në rezultat për pozitë ne:

Supervizor per sektorin e Auto Divizionit

(Ky pozicion është punë me orar të plotë)

Kualifikimet:

 • Të ketë te kryer shkollim te larte (menaxhim bizensi ose të ngjajshem)
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi, aftësi për bashkepunim në ekip
 • Aftesi për zgjedhje të problemeve
 • Organizim i mirë i punës
 • Qasje të mirëfilltë ndaj klientëve
 • Respektim, integrim dhe punë etike
 • Të ketë aftësi inovative
 • Leje të vozitjes të kategorisë B
 • Njohuri të shkëlqyeshme në teknikat e shitjes
 • Njohuri të punës në kompjuter
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze (e obligueshme), serbo kroate (e preferueshme)

Përfitimet e aplikanteve:

 • Trajnimi dhe mbështetja fillestare
 • Pozicion sfidues në mjedis dinamik
 • Mundësi për rritje personale dhe profesionale
 • Page konkuruese në përputhje me rezultatet tuaja

Përshkrimi i punës dhe detyrat:

 • Përmbushë qëllimet dhe afatet kohore në përputhje me planet dhe vizionin e kompanisë
 • Të ketë aftësi negociuese
 • Planifikimi i shpërndarjes së brendit
 • Planifikimi i inventarit, shitjes
 • Aftesi menaxhimi në ekip
 • Vendosje të produkteve të reja në treg
 • Mbikqyrjen e rregullave të Drejtorit Menaxhues
 • Përgaditjen e planeve të shitjes në baza javore dhe mujore
 • Planifikimin, organizimin, zbatimin, koordinimin dhe kontrollin e shitjeve.

Ne jemi duke kërkuar për të plotesuar pozicionin sa më shpejt të jetë e mundur.

Konkursi do të jetë I hapur nga data 17 Dhjetor 2018, dhe afati i fundit për marrjen e aplikacioneve është 31 Dhjetor 2018.

Ne inkurajojmë kandidatët e kualifikuar për këte pozitë që të dërgojnë një CV dhe një Leter motivuese jo më vonë se 31 Dhjetor 2018 në: contact@orbico-ks.com

Vetem kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Të gjitha aplikacionet do të mbahen me konfidence te plote.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?