• Diplomën e shkollës mjekësore dega farmaci,
  • Liçencën si teknik i farmacisë
  • Të zotërojnë njohuri për praktikën e mirë të ruajtjes dhe distribuimit të produkteve farmaceutike,
  • Eksperienca në njërën nga kompanitë farmaceutike lokale do të jetë një përparësi.

Kandidatët që do të ftohen për intervistë duhet të dëshmojnë se zotërojnë nivelin e lartë të gjuhës angleze, të kenë njohuri në përdorimin e programeve kompjuterike, të posedojnë patent shofer, si dhe të jenë nën moshën 35 vjeçare.


Nëse i plotësoni kushtet që kërkohen dhe bëni pjesë në njërën nga kategoritë dërgoni një letër motivuese dhe CV-në tuaj në e-mail adresën :
hr@medicalgroup-ks.com , konkursi mbetet i hapur deri më: 13.07.2018, do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.


Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?