Kriteret:

  • Të jetë e komunikueshme,
  • Të flas rrjedhshëm gjuhën shqipe,
  • Të jetë e gatshme për punë ekipore,
  • Mosha e preferuar prej 30-45 vjeç.

Infomacion me rëndësi: Nuk kërkohet pervojë e mëparshme pune.

Orari i punës do të jetë nga ora 10:00 deri në orën 18:00, Pagesa do të jetë paga fikse si dhe bonuset në bazë të performancës. Gjithashtu punësimi do të jetë i menjëhershëm.

Të gjithë të interesuarat të cilat i përmbushin kriteret e lartëpërmendura mund të kontaktojnë në numrin 045-900-045, ose në Viber.

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?