Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Bënë pranimin dhe sistemimin e dokumentacionit kontabël për departamentin e financave ,
 • Regjistrimi kontabël i dokumentacionit të pranuar në softuerin e kontabilitetit, faturat e blerjes, faturat e shpenzimeve, faturat shitjes etj,
 •  fajllimi dhe mirëmbajtja e rregullt e fajllave sipas lloit të kokummentacionit kontabël,
 •  përgaditja e regjistrit (kartelave) të detyrimeve  për pagesë me detajet e kordinatoreve dhe përcjellja e kryjes me kohë të gjitha detyrimeve,
 • Bënë kontrollimin e regjistrimit në programin e shitjes,
 •  bënë kontrollimin e deponive ,
 •  kryen punë të tjera nga lëmi i kontabilitetit, financave ose punë të tjera administrative sipas
 •  mbron vlerën e organizatës duke ruajtur informacionin konfidencial.

Kualifikimet dhe kriteret  e nevojshme                  

 • Menaxhimi i njerëzëve, planifikimi, ngritja e punës në grup, dhënja e informatave  kthyese, shërbimi ndaj klientit, zhvillimi i buxheteve,vetë-motivim,zgjidhja e konfliktit,komunikim transparent,
 • Shkathesi të shkelqyera në shitje dhe negociata,
 • Kuptimi i mirë i të bërit biznes
 • Shkollimi i lartë ekonomik , kontabilitet dhe financa, grada bachelor,përparsi me master,
 • Njohja shumë e mirë e punës  me kompjuter,
 • Njohja  e gjuhës angleze e domozdoshme,
 • Patent shofer kategoria-b,
 • Përvojë  pune, minimum 3 vjeçare.

Aplikimi duhet te behet vetem online duke derguar Cv-netuaj  mefotopermes  e-mail adreses: hr.shell.rks@gmail.com

Ne subjekt le te shenohet pozita per te cilen aplikoni.

Informata shtese prej ores 8.00-17.00 ne tel: +38649940014

Raporto

Report icon 0178065b5e305511a09c5097349c95290c3389a781530832904743d32b19e424

Shkruani në detaje shqetësimin tuaj.


Keni ndonjë problem rreth kësaj shpallje?