Fermer

Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë video nuk i reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Kjo video është financuar nga populli amerikan përmes Agjencionit të SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID Kosovë), në kuadër të Programit ‘Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt’ të USAID-it të cilin e zbaton Qendra për Arsim të Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp.

3 Komente

Photo
Agnesa Uka 12:27 06/10/2019

Video motivuese

Photo
Agnesa Uka 12:27 06/10/2019

Video motivuese

Flandra Sadiku07:23 07/31/2019

shume mire