Busulla.COM

Portali zyrtar i MASHT për orientim profesional, edukim dhe këshillim në karrierë.

Hero image 32c7b372e65eeae5a4d0192d48bc5b35301bcb9904fe5a2ba4fc8670274d2181

Shkollat/Kolegjet

Nëse dëshironi të dini se çfarë drejtimesh ofrohen në shkollat e
mesme anë e mbanë Kosovës, cilat janë programet e akredituara të
kolegjeve apo universiteteve, t’i krahasoni ato dhe të formoni një
mendim kritik, atëherë këtë mund ta arrini përmes shfrytëzimit të
komponentës Shkollat / Kolegjet.

Krahasimi i shkollave, kolegjeve dhe universiteteve tani e tutje lehtë
e shpejt pa lëvizur nga vendi. Shiko më shumë

Shkollat 792dd9c53897819e81898dcf2aac83490dbebde3fbd4567ee049df08de320b6b

Testet e karrierës

Zgjedhja e profesionit paraqet një prej vendimeve më të
rëndësishme në jetë. Hapi i parë në procesin e orientimit në karrierë
është njohja e vetvetes, e cila arrihet përmes testeve të interesit,
aftësive, vlerave dhe preferencave të mësimit.

Këto teste janë adekuate për çdo moshë dhe janë falas për të gjithë
nxënësit dhe studentët e Republikës së Kosovës. Shiko më shumë

Testet fdc6deff61d7fde4d3952b76ae7c0f56e25122973553b202ece0294af01f2f71

Basic Check®

Basic Check është një vlerësim neutral i aftësive të nxënësve.
Perceptimi i aftësive përgjatë fazës së vet-testimit me testet e
karrierës nganjëherë mund të mos korrespondojë me realitetin.
Prandaj, për një orientim dhe këshillim efikas në karrierë është
planifikuar edhe përdorimi i testit për evaluim të potencialit
“BasicCheck“ për të gjithë nxënësit.

Ky test organizohet vetëm në qendrat testuese, të akredituara për
administrimin e këtij testi. Shiko më shumë

Basic check 4125ada35e7fa7b437134fbb4ffff5a70a6d213dec1ca52b612d5985a6fa56db

Profesionet

Busulla.COM ofron mundësi shumë atraktive dhe efikase për
eksplorimin e profesioneve të ndryshme.
Për çdo profesion Busulla.COM do të specifikoj një ditë tipike të
punës së atij profesioni, specifikat e atij profesioni, pagën
mesatare, aktualiteti në tregun e punës, mundësitë e avansimit në
karrierë si dhe cili është shtegu arsimor për atë profesion? Shiko më shumë

Profesionet 31fc521b417fd0be81673566e7ae275833d4bb015021b714fa67c6e064509098

Puna dhe Praktika

“One stop shop” për nxënës dhe firma. Nxënësit dhe studentët
përmes kësaj komponente të portalit do të mund të kërkojnë
biznese të cilat ofrojnë praktikë dhe aftësim profesional në vendin
e punës. Në të njejtën kohë bizneset do ta shfrytëzojnë mundësinë
e publikimit të vendeve të lira të praktikës. Praktikë-kërkuesit do të
mund ta krijojnë portfolion e tyre online dhe t’i specifikojnë
preferencat e tyre. Shiko më shumë

Puna e4862d431c053f9c601f4290911719b145a51906e62811eda9187a31a2713d57

Këshilltari

Busulla.COM e bënë ndërlidhjen e këshilltarëve të karrierës me
nxënës, të cilëve do t’u ofrohet asistencë në pyetje të ndryshme që
kanë të bëjnë me karrierën dhe profesionin.
Portali do të ofroj informata dhe mësime për situata dhe tema të
ndryshme si dhe do të ofrojë një hapësirë të sigurt për komunikim
dhe shkëmbim rreth temave që ndërlidhen me karrierë dhe orientim
profesional. Shiko më shumë

Keshilltari 0286f496c9b42bfd37ff1d0799e4475a231ba552becbbb1e227bf98ae6da162a
Device copy 9a7cd63607829a079d0858d9d5b769b3ea86c5965acd70ca929f8a4fb8b5b9fe

Të disponueshme edhe si iOS dhe Android App.

Shkarko aplikacionin këtu:

Përkrahur nga:

Portali zyrtar i MASHT për orientim profesional, edukim dhe këshillim në karrierë.

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet