Busulla.COM

Platforma zyrtare e MASHT për orientim profesional, edukim dhe këshillim në karrierë.

Hero image 046257f7093825e2ab6a0379cc4608526cafa067eba0c872725fff6216ac3059

Shkollat/Universitetet

Nëse dëshironi të dini se çfarë drejtimesh ofrohen në shkollat e
mesme anë e mbanë Kosovës, cilat janë programet e akredituara të
kolegjeve apo universiteteve, t’i krahasoni ato dhe të formoni një
mendim kritik, atëherë këtë mund ta arrini përmes shfrytëzimit të
komponentës Shkollat/Universitetet.

Krahasimi i shkollave, kolegjeve dhe universiteteve tani e tutje lehtë
e shpejt pa lëvizur nga vendi. Shiko më shumë

Shkollat 792dd9c53897819e81898dcf2aac83490dbebde3fbd4567ee049df08de320b6b

Testet e karrierës

Zgjedhja e profesionit paraqet një prej vendimeve më të
rëndësishme në jetë. Hapi i parë në procesin e orientimit në karrierë
është njohja e vetvetes, e cila arrihet përmes testeve të interesit,
aftësive, vlerave dhe preferencave të mësimit.

Këto teste janë adekuate për çdo moshë dhe janë falas për të gjithë
nxënësit dhe studentët e Republikës së Kosovës. Shiko më shumë

Testet fdc6deff61d7fde4d3952b76ae7c0f56e25122973553b202ece0294af01f2f71

Basic Check®

Basic Check është një vlerësim neutral i aftësive të nxënësve.
Perceptimi i aftësive përgjatë fazës së vet-testimit me testet e
karrierës nganjëherë mund të mos korrespondojë me realitetin.
Prandaj, për një orientim dhe këshillim efikas në karrierë është
planifikuar edhe përdorimi i testit për evaluim të potencialit
“BasicCheck“ për të gjithë nxënësit.

Ky test organizohet vetëm në qendrat testuese, të akredituara për
administrimin e këtij testi. Shiko më shumë

Basic check 5cf076d3f9fa2afee38a58d8c363d2e882a9300822af4c35217973458abc89eb

Profesionet

Busulla.COM ofron mundësi shumë atraktive dhe efikase për
eksplorimin e profesioneve të ndryshme.
Për çdo profesion Busulla.COM do të specifikoj një ditë tipike të
punës së atij profesioni, specifikat e atij profesioni, pagën
mesatare, aktualiteti në tregun e punës, mundësitë e avansimit në
karrierë si dhe cili është shtegu arsimor për atë profesion? Shiko më shumë

Profesionet e1cc93888fc43c4e0f397539c2f6b58145e85e8252c94f490634b6ff643bf7f8

Puna dhe Praktika

“One stop shop” për nxënës dhe firma. Nxënësit dhe studentët
përmes kësaj komponente të platformës do të mund të kërkojnë
biznese të cilat ofrojnë praktikë dhe aftësim profesional në vendin
e punës. Në të njejtën kohë bizneset do ta shfrytëzojnë mundësinë
e publikimit të vendeve të lira të praktikës. Praktikë-kërkuesit do të
mund ta krijojnë portfolion e tyre online dhe t’i specifikojnë
preferencat e tyre. Shiko më shumë

Puna e4862d431c053f9c601f4290911719b145a51906e62811eda9187a31a2713d57

Këshilltari

Busulla.COM e bënë ndërlidhjen e këshilltarëve të karrierës me
nxënës, të cilëve do t’u ofrohet asistencë në pyetje të ndryshme që
kanë të bëjnë me karrierën dhe profesionin.
Platforma do të ofroj informata dhe mësime për situata dhe tema të
ndryshme si dhe do të ofrojë një hapësirë të sigurt për komunikim
dhe shkëmbim rreth temave që ndërlidhen me karrierë dhe orientim
profesional. Shiko më shumë

Keshilltari 0286f496c9b42bfd37ff1d0799e4475a231ba552becbbb1e227bf98ae6da162a
Apps   shqip 186dcbee18b86a5cc4e186875c3cd1a0f188b316da3b17e9bb8c76e7dd54815f

Të disponueshme edhe si iOS dhe Android App.

Shkarko aplikacionin këtu:

Përkrahur nga:

Luxemburg 5c5b7689c3de9dd488ea882ef895a688c174b436742ff69cee9c53dd718ed5dc

Partnerë të tjerë

Supported by ministria cc795e10d1310340529df2c91c9b4235c4cd011c389ae5f19aa11e4e5f61e836

Platforma zyrtare e MASHT për orientim profesional,
edukim dhe këshillim në karrierë.